Bộ nhận dạng thương hiệu Camera Nhật Thực
Nhận dạng thương hiệu, Phong bì A4, phong bì thường, card visit


Mẫu card visit


10626354 900728599940031 6221123511146630820 o zpshzwe34hh

Phong Bì A4


10694475 900729069939984 2579287239745034956 o zpsr6hwhntm

Phong Bì Thường