• Nhật Thực - Chuyên hệ thống Camera Hải Phòng
  • 0
  • 0 ₫ 0
    Chưa có sản phẩm.

Lắp đặt thiết bị an ninh

Nhật Thực hoàn thiện lắp đặt cổng từ an ninh cho shop quần áo ở Hải Dương

Nhật Thực hoàn thiện lắp đặt cổng từ an ninh cho shop quần áo ở Hải Dương

  • Khách hàng: Shop quần áo thời trang
  • Địa chỉ: Trung tâm Thành phố Hải Dương 
  • Hạng mục thi công: Cổng từ an ninh
  • Thời gian: Tháng 6/2020

Nhật Thực là đơn vị được chủ shop quần áo ở Hải Dương tin tưởng lắp đặt hệ thống cổng từ an ninh nhằm kiểm soát lượng hàng hóa ra vào trong shop tránh làm thất lạc hay trôm cắp, tăng cường an ninh ở cửa hàng.


  • Trang: 1