• Nhật Thực - Chuyên hệ thống Camera Hải Phòng
  • 0
  • 0 ₫ 0
    Chưa có sản phẩm.

đầu ghi hình camera chống trộm HD

Đang xem 1 đến 5 trong 5 sản phẩm

Sắp xếp:

DCVI0416AL-A New

DCVI0416AL-A

24,290,000 ₫

16-ch CVI 720p support 25fs, free domain All channel 720P realtime recording; HDMI / VGA simultaneous video output; 16 channel synchronous realtime playback, 4 channel audio in Smart Phone: iPhone, iPad, Android, Windows Phone; Support 2 SATA HDD up to 8TB, 2USB 2.0 Support 3G Support Push Video IRSS made in USA

DCVI0408BL-A New

DCVI0408BL-A

9,280,000 ₫

8-ch CVI 720p support 30fs, p2p, free domain All channel 720P realtime recording; HDMI / VGA simultaneous video output; 8 channel synchronous realtime playback, 1 channel audio in Smart Phone: iPhone, iPad, Android, Windows Phone; Support 1 SATA HDD up to 4TB, 2USB 2.0 Support 3G Support Push Video IRSS made in USA

DCVI0408BL-A1080 New

DCVI0408BL-A1080

14,850,000 ₫

8-ch CVI 1080P support 25fs, domain All channel 1080P realtime recording; HDMI / VGA simultaneous video output; 4 /8channel synchronous realtime playback, Smart Phone: iPhone, iPad, Android, Windows Phone; Support 1 SATA HDD up to 4TB Support Push Video IRSS made in USA

DCVI0404BL-A (Hình ảnh không giật ko cần cài tên miền) New

DCVI0404BL-A (Hình ảnh không giật ko cần cài tên miền)

6,430,000 ₫

4-ch CVI 720p support 30fs, p2p,free domain All channel 720P realtime recording; HDMI / VGA simultaneous video output; 4 channel synchronous realtime playback, Smart Phone: iPhone, iPad, Android, Windows Phone; Support 1 SATA HDD up to 4TB, 2USB 2.0 Support PUSH VIDEO IRSS made in USA

DCVI0404AL-A New

DCVI0404AL-A

4,800,000 ₫

4-ch CVI 720p support 25fs, domain All channel 720P realtime recording; HDMI / VGA simultaneous video output; 4 channel synchronous realtime playback, Smart Phone: iPhone, iPad, Android, Windows Phone; Support 1 SATA HDD up to 4TB, 2USB 2.0 Support PUSH VIDEO IRSS USA

Đang xem 1 đến 5 trong 5 sản phẩm

  • Trang: 1