• 0
  • 0 ₫ 0
    Chưa có sản phẩm.

BỘ LƯU ĐIỆN CHO CAMERA

Đang xem 1 đến 6 trong 6 sản phẩm

Sắp xếp:

Bộ lưu điện Apollo AP2200C New
 

Bộ lưu điện Apollo AP2200C

Liên hệ

Thời gian lưu điện
+ Sử dụng 4 camera, 1 đầu ghi lưu được 40-42h
+ Sử dụng 8 camera, 1 đầu ghi lưu được 26-28h

Bộ lưu điện Apollo AP2150C New
 

Bộ lưu điện Apollo AP2150C

Liên hệ

Thời gian lưu điện
+ Sử dụng 4 camera, 1 đầu ghi lưu được 34-36h
+ Sử dụng 8 camera, 1 đầu ghi lưu được 22-24h

Bộ lưu điện Apollo AP2100C New
 

Bộ lưu điện Apollo AP2100C

Liên hệ

+ Sử dụng 4 camera, 1 đầu ghi lưu được 22-24h
+ Sử dụng 8 camera, 1 đầu ghi lưu được 14-16h

Bộ lưu điện Apollo AP2055C New
 

Bộ lưu điện Apollo AP2055C

Liên hệ

Thời gian lưu điện
+ Sử dụng 4 camera, 1 đầu ghi lưu được 11-12h
+ Sử dụng 8 camera, 1 đầu ghi lưu được 7-8h

Bộ lưu điện Apollo AP2040C New
 

Bộ lưu điện Apollo AP2040C

Liên hệ

Thời gian lưu
+ Sử dụng 4 camera, 1 đầu ghi lưu được 7-8h điện
+ Sử dụng 8 camera, 1 đầu ghi lưu được 5-6h

Bộ lưu điện Apollo 600VA Loại nhỏ New
 

Bộ lưu điện Apollo 600VA Loại nhỏ

Liên hệ

Thời gian lưu điện
+ Sử dụng 4 camera, 1 đầu ghi lưu được 5-6h
+ Sử dụng 8 camera, 1 đầu ghi lưu được 3-5h

Đang xem 1 đến 6 trong 6 sản phẩm

  • Trang: 1

0946.466.668

1
Xin chào, tôi có thể giúp gì cho bạn?