Hướng dẫn kỹ thuật viên cách cài đặt các chức năng rất thông minh mới nhất trên đầu ghi dahua s3
Cài đặt chức năng SMS Alarm - Speaker Alarm – Timer Music Đầu ghi Dahua S3
Cài đặt chức năng SMS Alarm - Speaker Alarm – Timer Music Đầu ghi Dahua S3

B1 : Mở trình duyệt web , điền IP camera ( mặc định 192.168.1.108 ) Login user / pass : admin ( mặc định )

hướng dẫn cài đặt chức năng thông minh đầu ghi dahua

 

B2 : Cài đặt các chức năng SMS Alarm - Timer Music - Speaker Alarm A. SMS Alarm

Cài đặt 3G + Chọn Thiết lập > 3G/4G > 3G/4G Thiết Lập + Thông số cài đặt để mặc định + Tích chọn “ Khởi động ” và click chọn “ Quay số/SMS kích hoạt ” + Lưu lại các cài đặt thiết lập. + Tại dòng Địa chỉ IP ( 5 ) hiện thông số IP là báo thông mạng và SMS

hướng dẫn cài chức năng sms trên đầu ghi

Thiết lập SMS cho điện thoại + Chọn Thiết lập > 3G/4G > Thiết lập điện thoại di động + Tích chọn “ Gửi SMS ” + Nhập SĐT vào ô Receiver sau đó nhấn “ ” + Sửa Tiêu đề tùy chọn + Lưu lại các cài đặt thiết lập.
 

chức năng thông minh đầu ghi camera dahua

Timer Music : Import nhạc vào trong đầu ghi + Chọn Thiết lập > Thoại > File list + Tích chọn Chọn tập tin và chọn đường dẫn đến file nhạc mp3 cần import vào , sau đó nhấn OK để lưu lại thiết lập. + Tiếp tục thao tác giống bước trên để import thêm nhạc vào lựa chọn

các chức năng thông minh của đầu ghi dahua


Lập lịch phát nhạc + Chọn Thiết lập > Thoại > Kế hoạch + Tích chọn “ Kích hoạt ” và cài đặt khoảng thời gian phát nhạc, chọn bài, khoảng cách phát lại, và bật lặp lại bao lần. + Lần lượt cài đặt các lựa chọn khác nếu có thêm nhu cầu , sau đó nhấn OK để lưu lại thiết lập.

chức năng phát nhạc trên đầu ghi hình


Speaker Alarm : + Chọn Thiết lập > Sự kiện > Phát hiện/Thông minh/Dò Chân Dung + Tích chọn “ Kích hoạt ” + Tích chọn “ Lời nhắc thoại ” và chọn nhạc phát báo động + Tích chọn “ Âm báo ” và “ Thông báo ” ( khi có BĐ đầu ghi sẽ kêu và gửi SMS ) + Lưu lại các cài đặt thiết lập.

chức năng mới trên đầu ghi hình camera