Nhập số liệu theo bảng để nhận được cách tính toán dung lượng HDD sao cho phù hợp với nhu cầu sử dụng.
Bảng tính dung lượng camera để tính toán dung lượng HDD phù hợp
Bảng tính dung lượng camera để tính toán dung lượng HDD phù hợp
Bảng tính toán dung lượng camera quan sát. 
Nhập số liệu theo bảng dưới đây để ra kết quả:

Bảng tính dung lượng camera quan sát độ phân giải HD và Full HD (Tham Khảo thêm):

Thời gian lưu trữ của camera HD và full HD
Bảng tính hệ thống camera tham khảo HD 720P và Full HD 1080P

Tham khao them: https://nhatthuc.com.vn/