Theo quy định của Tổng cục Hải quan, camera giám sát cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp chế xuất, cần phải đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật cơ bản. Điều này có ý nghĩa quan trọng trong việc giám sát hải quan với doanh nghiệp. Yêu cầu kỹ thuật camera giám sát là gì? Doanh nghiệp chọn giải pháp nào để phù hợp với yêu cầu, quy định? Nhật Thực sẽ thông tin để quý doanh nghiệp hiểu sâu sát vấn đề này ngay sau đây.

Yêu cầu kỹ thuật camera giám sát doanh nghiệp

Theo Quyết định số 247/QĐ-TCHQ/2022, việc giám sát hải quan với các doanh nghiệp chế xuất sẽ được thực hiện thông qua camera theo các tiêu chuẩn, yêu cầu sau đây:

Yêu cầu về trách nhiệm lắp đặt camera giám sát doanh nghiệp

Thứ nhất, hệ thống camera giám sát doanh nghiệp phải kết nối trực tuyến với cơ quan hải quan. Việc kết nối có thể được thực hiện thông qua mạng internet hoặc qua kênh truyền riêng. Trong đó, ưu tiên kết nối qua mạng internet để tiết giảm chi phí. 

Trong trường hợp doanh nghiệp lựa chọn giải pháp camera giám sát qua kênh truyền riêng phải liên hệ với cơ quan hải quan để xây dựng giải pháp kết nối phù hợp. Hạ tầng của doanh nghiệp và hạ tầng của hải quan phải tương thích với nhau. Việc đầu tư và triển khai kênh truyền này phải do doanh nghiệp thực hiện, bên Hải quan không chịu trách nhiệm. 

Thứ 2, bên doanh nghiệp chế xuất phải chủ động trong việc triển khai lắp đặt hệ thống camera giám sát. Sau khi hoàn tất, thông báo đến cơ quan hải quan bằng văn bản. Đồng thời, cung cấp cho cơ quan Hải quan các thông tin sau:

+ Tài khoản để truy cập vào hệ thống dữ liệu

+ Phương pháp để truy cập vào hệ thống. 

camera giám sát công ty chế xuất
Doanh nghiệp chịu sự giám sát Hải quan phải lắp camera giám sát theo tiêu chuẩn và cấp quyền truy cập cho cơ quan Hải quan

Yêu cầu chung về chất lượng kết nối dữ liệu

Về chất lượng hình ảnh, doanh nghiệp phải lắp camera giám sát đảm bảo tiêu chuẩn. Hình ảnh phải đảm bảo: 

- Góc quay của camera tại các vị trí như cổng/cửa ra vào doanh nghiệp: Ghi hình rõ, chi tiết, sắc nét hình ảnh biển số xe, biển số container. Đồng thời, doanh nghiệp phải lưu ý xe ra vào cần đi đúng tốc độ, đúng làn đường để Hải quan có thể giám sát thông qua camera ghi hình. 

- Bãi lưu trữ hàng hóa, vật tư, thành phẩm, phế phẩm: Camera phải ghi hình được toàn cảnh. 

- Với kho nguyên liệu, vật tư, thành phẩm, phế phẩm: Hình ảnh phải rõ ràng, chi tiết và sắc nét hoạt động đưa hàng hóa ra vào kho. Camera trong kho phải quay được toàn cảnh kho. 

Nhìn chung, khi chọn camera giám sát doanh nghiệp, công ty chế xuất cần phải lưu ý chọn dòng sản phẩm chất lượng đảm bảo. Chất lượng hình ảnh không tốt sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất giám sát, quản lý của hải quan. Khi không đủ điều kiện chất lượng hình ảnh thì doanh nghiệp buộc phải lắp đặt lại theo đúng tiêu chuẩn yêu cầu. 

Yêu cầu kỹ thuật camera giám sát về lưu trữ dữ liệu

Camera truyền dữ liệu cho Hải Quan quản lý cần phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật về lưu trữ dữ liệu. Đây là quy định chung để cơ quan Hải Quan có thể thuận tiện trong quá trình giám sát và quản lý việc xuất nhập hàng hóa của doanh nghiệp. Cụ thể:

Yêu cầu kỹ thuật camera giám sát về phương thức lưu trữ

Hình ảnh giám sát trong camera phải được lưu trữ cục bộ tại doanh nghiệp. Việc lưu trữ và bảo mật thông tin sẽ do doanh nghiệp đảm nhiệm. Trong mọi thời điểm, nếu cơ quan Hải quan có yêu cầu thì có thể truy cập và khai thác dữ liệu này. 

Phải lắp camera giám sát đảm bảo thời gian lưu trữ tối thiểu 12 tháng cho mọi vị trí. 

Tiêu chuẩn về dữ liệu lưu trữ

Dữ liệu hình ảnh camera giám sát sẽ được kết nối trực tuyến với hạ tầng của Hải quan. Tất cả dữ liệu đều được cơ quan Hải quan quản lý. Dữ liệu được lưu trữ tối thiểu 12 tháng. 

Trách nhiệm của doanh nghiệp

Doanh nghiệp sẽ tùy ý lựa chọn phần mở rộng của tệp hình ảnh camera. Tuy nhiên tất cả phải đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật được Hải quan quy định. Đồng thời, doanh nghiệp sẽ cung cấp và chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác của tài liệu mở rộng này. 

Yêu cầu về khai thác dữ liệu camera giám sát doanh nghiệp

Doanh nghiệp bắt buộc phải cung cấp cho cơ quan Hải quan các thông tin:

+ Tài khoản

+ Mật khẩu

+ Cấp quyền truy cập hệ thống

+ Tên miền hoặc mã SN, phương pháp truy cập

Trong bất cứ mọi trường hợp khi có yêu cầu, doanh nghiệp phải luôn sẵn sàng kết xuất và cung cấp dữ liệu hình ảnh camera cho bên cơ quan Hải quan. 

yêu cầu kỹ thuật camera giám sát truyền dữ liệu cho Hải Quan
Dữ liệu phải được lưu trữ ít nhất 12 tháng và cung cấp cho Hải quan khi có yêu cầu

Các vị trí camera giám sát doanh nghiệp phải kết nối trực tuyến

Không chỉ chịu trách nhiệm về việc lưu trữ dữ liệu và công bố dữ liệu khi được yêu cầu, các doanh nghiệp cũng cần phải lắp camera giám sát kết nối trực tuyến với hạ tầng của cơ quan Hải quan tại các vị trí sau:

+ Cổng ra vào, cửa ra vào Doanh nghiệp

+ Cổng ra vào, cửa ra vào của kho nguyên liệu, kho vật tư, bán thành phẩm và thành phẩm. 

+ Cổng ra vào của kho phế liệu và phế phẩm (nếu có)

+ Bãi lưu giữ nguyên liệu, vật tư, thành phẩm, phế phẩm… 

+ Phía trong kho nguyên liệu, kho vật tư, kho thành phẩm và bán thành phẩm, kho phế liệu, phế phẩm.

+ Kho lưu giữ các hàng hóa không chịu thuế khác. 

Đây là những vị trí cần phải kết nối trực tuyến. Với các vị trí khác yêu cầu phải có thêm camera giám sát, tùy từng đặc thù doanh nghiệp mà Hải quan sẽ quy định doanh nghiệp đáp ứng. Doanh nghiệp sẽ lắp đặt hệ thống camera giám sát và tự lưu trữ dữ liệu, sẵn sàng cung cấp cho hải quan hệ có yêu cầu. 

Tiêu chuẩn lắp đặt camera giám sát doanh nghiệp sẽ có quy định cụ thể. Doanh nghiệp chế xuất sẽ được cơ quan Hải quan hướng dẫn thực hiện. Sau khi hoàn thành lắp đặt, Hải quan sẽ kiểm tra, xác nhận chất lượng hệ thống có đáp ứng được yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật hay không và có hướng dẫn điều chỉnh, bổ sung cụ thể. 

vị trí camera giám sát cho hải quan kiểm soát
Cổng ra vào là vị trí bắt buộc phải lắp camera giám sát kết nối trực tuyến với Hải quan

Cách xử lý khi camera giám sát doanh nghiệp xảy ra sự cố

Lắp đặt camera giám sát doanh nghiệp kết nối trực tuyến với cơ quan Hải quan là cách để quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu thuận lợi, đáp ứng các vấn đề đổi mới công nghệ, rút ngắn thời gian kiểm tra. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, sự cố hệ thống camera giám sát của doanh nghiệp có thể gặp sự cố. Với tình huống này, Quyết định số 247/QĐ-TCHQ 2022 có quy định cụ thể:

Cách xử lý khi camera và trang thiết bị đi kèm gặp sự cố

Camera và các trang thiết bị đi kèm trong hệ thống camera được doanh nghiệp tự lựa chọn lắp đặt. Doanh nghiệp cần có trách nhiệm vận hành, bảo dưỡng, bảo trì định kỳ. Khi có sự cố hư hỏng, cần nhanh chóng sửa chữa hoặc thay thế để đảm bảo dữ liệu được truyền tải ổn định và liên tục 24/24. 

Khi hệ thống gặp sự cố, doanh nghiệp cần thông báo ngay đến cơ quan Hải quan. Đồng thời trong vòng 10 ngày sau đó, doanh nghiệp phải có trách nhiệm sửa chữa, thay mới thiết bị. Nếu trong 10 ngày vẫn chưa xong thì cần phải có văn bản thông báo cụ thể đến cơ quan Hải quan:

- Lý do chưa hoàn thiện sửa chữa, thay mới

- Thời gian dự kiến hoàn thành chính xác nhất.

Nếu vị trí lắp đặt camera giám sát tại các cổng, cửa ra vào gặp sự cố: Trong quá trình khắc phục sự cố, doanh nghiệp cần lập sổ chi tiết theo dõi xe ra vào, bao gồm thông tin biển số xe và trình cơ quan Hải quan khi được yêu cầu. 

 giải pháp camera giám sát
Cơ quan Hải quan phối hợp doanh nghiệp kiểm tra hoạt động khi camera có sự cố

Cách xử lý với sự cố camera giám sát về kênh truyền

Kênh truyền qua internet sẽ do trực tiếp doanh nghiệp chịu trách nhiệm vận hành, giám sát, xử lý sự cố đường truyền ở đầu phía doanh nghiệp. 

Với kênh truyền từ doanh nghiệp đến cơ quan Hải quan thì doanh nghiệp có trách nhiệm giám sát, vận hành cũng như sửa chữa bảo trì khi đường truyền ở điểm cuối này gặp sự cố. 

Khi hệ thống bị gián đoạn kênh truyền, doanh nghiệp cần lưu trữ dữ liệu trên camera giám sát. Đồng thời, thông báo ngay đến cơ quan Hải quan để thống nhất phương án giám sát hoạt động. Sau đó, tiến hành khắc phục ngay sự cố trong thời gian tối đa 3 ngày. Quá thời hạn trên, nếu việc khắc phục vẫn chưa hoàn thành thì cần có văn bản thông báo đến cơ quan Hải quan để trình bày lý do và cam kết thời gian hoàn thiện. 

Biện pháp giám sát Hải quan khi hệ thống camera có sự cố

Khi hệ thống camera giám sát doanh nghiệp gặp sự cố, chi cục quản lý Hải quan sẽ phân công nhân viên trực tiếp phối hợp và làm việc với doanh nghiệp để theo dõi quá trình xử lý và cập nhật tiến độ xử lý cho cơ quan Hải quan nắm rõ tình hình. 

Mỗi doanh nghiệp chế xuất sẽ có quy mô khác nhau, rủi ro quản lý cũng khác nhau. Trên cơ sở này, cơ quan Hải quan sẽ có biện pháp giám sát cụ thể để đảm bảo công tác quản lý không bị gián đoạn trong trường hợp hệ thống camera có sự cố.

Doanh nghiệp cần phải nhanh chóng khắc phục sự cố. Đây là tiêu chuẩn để đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật cũng như mức độ rủi ro của doanh nghiệp. 

phải lắp camera giám sát
Doanh nghiệp có trách nhiệm xử lý hệ thống kênh truyền trong 3 ngày kể từ khi có sự cố

Giải pháp quản lý camera giám sát doanh nghiệp hiệu quả, an toàn

Với các doanh nghiệp chế xuất, lắp đặt hệ thống camera giám sát tiêu chuẩn là rất quan trọng. Dựa vào từng yêu cầu cụ thể, Công ty Nhật Thực sẽ đưa ra giải pháp tối ưu nhất để khách hàng an tâm trong suốt quá trình hoạt động. 

Giải pháp camera giám sát doanh nghiệp mà Nhật Thực thiết kế sẽ đảm bảo:

- Đáp ứng đúng và đủ các yêu cầu theo quy định lắp đặt camera cho doanh nghiệp chế xuất.

- Đảm bảo hệ thống đường truyền ổn định, vận hành mạnh mẽ, kết nối thông tin trực tuyến với cơ quan Hải quan rõ ràng, sắc nét. 

- Đảm bảo hạ tầng lưu trữ dữ liệu tối thiểu 12 tháng theo quy định. 

- Đảm bảo chất lượng, số lượng camera giám sát cho từng vị trí. 

- Đảm bảo phương án toàn diện và tiết kiệm chi phí nhất cho doanh nghiệp

- Đảm bảo bảo hành, bảo trì dài hạn, doanh nghiệp có trải nghiệm dịch vụ tốt và hài lòng nhất. 

camerta giám sát của doanh nghiệp
Nhật Thực cung cấp giải pháp camera giám sát doanh nghiệp tối ưu chi phí và chất lượng

Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong cung cấp giải pháp camera giám sát doanh nghiệp, chúng tôi tự tin sẽ mang lại cho khách hàng sự hài lòng và an tâm nhất về chất lượng dịch vụ và giá cả. Liên hệ ngay đến Nhật Thực để được tư vấn giải pháp tối ưu, toàn diện, đáp ứng yêu cầu Hải quan: 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NHẬT THỰC

Hotline: 0989132626 - 0946.79.81.83

Điện thoại: 0225.3878.878

Email: nhatthuchp@gmail.com

Website: https://nhatthuc.com.vn 

Trụ Sở Chính: 304 Trần Tất Văn, Kiến An, Hải Phòng

CƠ SỞ 2: 100B Nguyễn Lương Bằng, Kiến An, Hải Phòng

VP Hà Nội: 21/71 Hoàng Văn Thái, Hà Nội

VP Hải Dương: 113 Tuệ Tĩnh, TP Hải Dương

VP Phú Thọ: Tầng 2 Số 62, Hòa Phong, Việt Trì, Phú Thọ

VP Hà Tĩnh - Vinh: Số 155, Đường Xuân Diệu, Hà Tĩnh

VP Thái Nguyên:1006 Dương Tự Minh, Quang Vinh, Thái Nguyên.

VP Ninh Bình: Lai Thành - Kim Sơn - Ninh Bình

P. Kỹ Thuật: 7h30 -> 18h00 thứ 2 đến thứ 7

 

Phạm Tiến Quân

Phạm Tiến Quân

Xin chào mọi người, mình là Phạm Tiến Quân (Nhật Thực) - CEO của Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Nhật Thực. Hiện tại công ty Nhật Thực đang thuộc top đầu về cung cấp hệ thống an ninh, điện nhẹ, M&E và các ngành liên quan. Với mong muốn xây dựng cho công ty Nhật Thực vươn lên mạnh mẽ hơn nữa, rất mong nhận được sự ủng hộ của quý khách hàng, quý bạn hàng gần xa.
Trân Trọng,
Phạm Tiến Quân

Theo dõi tôi trên mạng xã hội:

ICON ICON ICON ICON ICON ICON ICON
Bài viết liên quan

Những lý do lắp đặt thiết bị định vị xe ô tô, nhất định bạn phải biết!

26/10/2023
Thiết bị định vị xe ô tô đặc biệt cần thiết và quan trọng, giúp theo dõi ...

3+ Cách đăng ký tài khoản Hik-Connect cho điện thoại, PC

17/01/2024
Nhật Thực sẽ hướng dẫn chi tiết cách đăng ký tài khoản Hik-Connect cho điện ...

Cách hack camera bằng điện thoại để xem trộm nhanh gọn, dễ dàng

27/12/2023
Làm thế nào hack camera bằng điện thoại? Đây là nội dung nghe có vẻ phức tạp ...

Khôi phục tin nhắn đã xóa trên iPhone: Bí quyết

29/05/2024
Bạn đã từng lỡ tay xóa mất tin nhắn quan trọng trên iPhone và hối hận không ...

Có nên lắp cổng từ chống trộm siêu thị? Chọn đơn vị nào uy tín?

13/09/2023
Việc sử dụng cổng từ chống trộm siêu thị hay ở các trung tâm thương ...

Top 6 camera chống trộm bán chạy trên thị trường

24/10/2023
Camera chống trộm thuộc thương hiệu nổi tiếng trên thế giới như: Dahua, ...